Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2012

allforyou
Pacia and Buniczuu xD

January 01 2012

allforyou
0332 ab6a
Reposted fromcrazygirl crazygirl
allforyou
Tu zawsze zobaczysz uśmiechy na mordach - mimo tego jak toczy się życie. Te dzieciaki żyją nadzieją.
Reposted fromcrazygirl crazygirl
allforyou
0443 3d32
Reposted fromcrazygirl crazygirl
allforyou
: 3 zasada dynamiki Newtona : Jeżeli ciało A oddziałowuje na ciało B , to ciało C się nie wpierdala ! .
Reposted fromcrazygirl crazygirl
allforyou
Po prostu zrozumiałam parę spraw , dojrzałam , może nawet dorosłam ?
Reposted fromcrazygirl crazygirl
allforyou
2283 ae95
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss viacrazygirl crazygirl
allforyou
allforyou
Albo szanuj albo zostaw w spokoju !
Reposted fromcrazygirl crazygirl

December 30 2011

allforyou
5788 2ad3
Reposted fromkatalama katalama
allforyou
2897 6a21
Reposted fromkatalama katalama
allforyou
“Każdy dąży do precyzji zapominając gdzie jest cel ”
allforyou
już nie pachnie malinami. ostatnio wszystko jest trochę inne.
Reposted bydashuritrustmefatukatastrofo
allforyou
Prawda boli, szczerość rani, kłamstwo uzależnia.
Reposted byxoodrakulamajkeydashuritrustmemartuszka
allforyou
a za dnia .. za dnia ubiera maskę przystrojoną w uśmiech, beztroskę i pełnię szczęścia . fajna dziewczyna, pełna energii, myślą o niej inni . wieczorem zdejmuje ją, a na twarzy pojawia się smutek i pełnia samotności . ale tego nie widzi już nikt.. tylko ona sama .
allforyou
dźgnij mnie nożem gdy jeszcze raz spojrzę wstecz
Reposted fromcrazygirl crazygirl
allforyou
0195 429c
Reposted fromcrazygirl crazygirl
allforyou
0332 ab6a
Reposted fromcrazygirl crazygirl
allforyou
Aktualnie jestem na etapie chcenia wszystkiego, czego chcieć nie mogę.
allforyou
Niby nie ma w tobie niczego wyjątkowego a jednak przyciągasz i to cholernie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl